Rad van kancelarije u Pionirima probno

04.05.2018

Uvek spremni za inovacije i nove modele organizacije agencije, početkom godine rešili smo da uvedemo novu politiku rada u agenciji sa ciljem da pravimo balans između poslovnog i privatnog života. Zaposleni u Pionirima će za početak jedan dan u mesecu moći da rade od kuće ili sa neke druge lokacije.

Ideja je da zaposlenima pružimo fleksibilnost da rade odakle žele, damo im mogućnost da obave isti agencijski posao iz njima komfornije sredine, a da pritom uštede vreme koje bi utrošili na put do posla.

Pitali smo kolegu Bojana kakva su njegova dosadašnja iskustva:

“Rad van kancelarije nije samo rad od kuće, već rad odakle god želiš. Neke kolege u agenciji izgleda da još ne veruju da je moguće raditi van kancelarije, pa moramo da ih teramo da iskoriste, za sada, taj jedan dan mesečno. Sledeći korak – dva dana mesečno!”

Kako do sada ovaj probni period pokazuje očekivano izvrsne rezultate, u budućnosti će ova fleksibilnija organizacija rada doživeti sledeće nadogradnje i proširenje novim mogućnostima.