Nova Findomestic ljetna cash kampanja

05.10.2015IZAZOV

Cash kredit je sezonski proizvod Findomestic banke koji je trebalo učiniti popularnim i zanimljivim velikom broju ljudi uz skretanje pažnje na niske kamate. Naš zadatak je bio da usmjerimo komunikaciju na podršku svim ljetnim željama, planovima i idejama koje potencijalni korisnici kredita mogu imati.

RJEŠENJE

Rješenje smo i ovog puta pronašli u kombinaciji tradicionalnih i digitalnih medija. Krenuli smo od zvučnog headlinea koji komunicira najvažniju stvar ponude – nižu kamatu na podignuti novac. Usredotočili smo se na vizualno atraktivno rješenje koje smo pronašli u kolažu ljetnih fotografija i prilagodili TV reklamu s maskotom Findomestic banke. Kao kanale podrške kampanje imali smo i Facebook i Google oglašavanje, bannere, content za društvene mreže, kao i billboard i POS rješenja.

REZULTATI

Uspjeli smo da poruka u relevantnom obliku stigne do targetirane publike, a svi postavljeni ciljevi, komunikacijski i prodajni, u potpunosti su ostvareni.