Predstavljen novi Zakon o oglašavanju

15.04.2016

Ove nedelje su kolege koje su radile u radnoj grupi za izradu novog Zakona o oglašavanju, a par nedelja od njegovog stupanja na snagu, iskoristile priliku da sumiraju za nas sve novine i takvu verziju prezentuju svim članovima strukovnih udruženja.

Koleginica Vanda Kučera, I&F MCcann grupa, je odmah iznela suštinu novog Zakona o oglašavanju (dalje ZOO) u jednoj rečenici: Zakon je doneo neke liberalizacije, ali i neke zamke za nas koji se bave kreiranjem poruka.

Novine koje donosi Zakon o oglašavanju
• Prepoznata samoregulativa i koregulacija
• Dozvoljeno uporedno oglašavanje
• Prikriveno oglašavanje i oznaka prepoznatljivosti
• Posebna pravila o oglašavanju namenjena deci i maloletnicima
• Internet oglašavanje
• Oglašavanje u reemitovanim programima koji se prekrajaju da bi se ubacivale domaće reklame je zabranjeno – kablovski kanali
• Oglašavanje alkohola je liberalizovano
• Oglašavanje igara na sreću je ograničeno – kroz sadržinu
• Uređeno je oglašavanje duvanskih i sličnih proizvoda (elektronske cigarete)
• AVMS direktiva – kompletna primena prebačena iz ZEM u ZOO

Novi ZOO je ispratio i novu tendenciju u oglašavanju, a to je native oglašavanje koje tek treba kod nas da dobije valjanu praksu, a i industrijske norme. Ali je istaknuto, kao savet, da je praksa da tekst treba da bude obeležen tako da prosečan čitalac može da ustanovi da se radi o plaćenom formatu, ili kad god postoji sumnja, treba da bude obeležen. Predlog je da bude obeleženo sa “Promo sadržaj”, ali je ostavljeno na volju oglašivača kako će biti obeleženo.

Zanimljivo je da je ono što smo do sada gledali samo u američkoj advertajzing praksi – uporedno oglašavanje, da je ono po novom zakonu izuzetno dozvoljeno, ali ne sme da bude obmanjujuće, niti omalovažavajuće.

Polemika se povela na skupu posebno oko Deklaracija za oglase. Međutim, novi ZOO ne propisuje formu Deklaracije, već samo podatke koje mora da sadrži – član 19, tačka 1 – kažu iz ministarstva. Tu je i obaveza da se one čuvaju 30 dana od dana objavljivanja oglasa. Odstupanje je međutim napravljeno kod internet oglašavanja za koje nisu potrebne deklaracije.

Kod internet oglašavanja je uvedeno pravilo da nema automatske odgovornosti prenosioca poruke. Zakon donosi Notice and takedown proceduru kod internet oglašavanja, gde inspekcija nalaže da se u roku od 3 dana ukloni poruka koja je protivzakonita.

Novi Zakon o oglašavanju, koji je kako tvrde usaglašen sa mnogim regulativama i aktima Evropske unije, počinje sa primenom 6. maja.