Što je skuplje: Facebook post ili billboard?

11.05.2017

Nema razlike između Facebook posta i billboarda. Zapravo ima i ih, ali kreativni proces dolaska i do jedno i drugog rješenja je prilično sličan. I zahtjeva sličan kreativni trud i utrošeno vrijeme. Cilj ovog teksta nije puko uspoređivanje formata, niti veličanje ili obezvređivanje bilo kojeg od njih. Suština je vječita tema digitalnog marketinga kod nas. Kako dokazati i pokazati klijentima i ostalim kolegama da iza digitalne komunikacije stoji ozbiljan rad.

Pa da pokušam rastaviti razlike i sličnosti tijekom procesa kreativnog rada na jednom Facebook postu i billboardu. Vidjet ćete koliko sličnosti ima u radu na ova dva potpuno različita formata. A koliko razlika koje idu u prilog tezi da digitalni formati zahtijevaju i dodatne korake koji ne postoje kod tradicionalnih medija.

Facebook VS bilbord

I dok ova tabelarna analiza do detalja otkriva proces izrade oba formata i sve neophodne elemente, ona pobija i veliki mit – da je napraviti jedan kvalitetan Facebook post čas posla i da samim time ne treba puno ni stajati. Shodno tome što je malog formata, vjerojatno.

Ali ono što je ključno iz ovoga jest da je utrošeno vrijeme, tim i alati korišteni za osmišljavanje jednog Facebook posta i njegovu realizaciju su gotovo identični i da podrazumijeva gotovo istovjetni kreativni proces dolaska do rješenja kao kod billboarda, a da billboard često stoji i preko 10 puta više.

Ako vaš klijent za početak ovo ne shvaća i ne razumije, kako mu onda objasniti zašto ne može da po cijeni jednog posta dobije i rješenje za billboard? Zato što ga je platio 10 puta manje od uloženog rada u izradu billboard formata.

Ideja ovog teksta nije da podcjenjuje tradicionalne formate oglašavanja poput billboarda koji i dalje ima svoje bitno mjesto u marketing miksu. Niti da podcijeni iskrenu namjeru većine klijenata da u agenciji vidi iskrenog partnera kojeg želi platiti proporcionalno uloženom vremenu, trudu, posvećenosti, i prema znanju, relevantnosti i na kraju rezultatima koje ostvaruje. Ideja je da pričamo o tome. Da digitalnim agencijama kao važnim nosiocima digitalnog marketinga danas omogućimo da se razmahnu i financijski uzmu svoj dio koji i zaslužuju prema rasprostranjenosti, efikasnosti i važnosti danas u svakoj komunikacijskoj strategiji. Da boljim razumijevanjem digitalnog kreativnog procesa podignemo i kvalitetu digitalne marketing komunikacije na viši nivo.

Što vi mislite o tome?