ZAlphas – nova generacija potrošnikov

23.03.2023

Izraz, ki je morda manj v duhu grške abecede, poimenuje novo, hibridno generacijo – ZAlpha. To mikro, pod ali vmesno generacijo sestavljajo deloma pripadniki generacije Z, deloma generacije alfa.

Po nekaterih navedbah vključuje vse rojene v obdobju 2007 – 2012, po mnenju drugih pa je ta razpon nekoliko širši, a ideja je, da bi najmlajše vključili med Z-je in najstarejše med Alfe. Preprosteje si jih predstavljajmo kot osebe, ki so trenutno stare med 10 in 16 let.

Preden ZAlpha postane priljubljena besedna zveza brifov in intervjujev, preučimo, kaj o njej vemo doslej. Opozorilo o spojlerju: ne veliko.

Da bi razumeli oziroma predvideli njihove potrebe, motivacijo in pričakovanja z vidika potrošnika, je pomembno imeti v mislih družbeni, ekonomski in celo politični kontekst, v katerem odraščajo. Pod vplivom pandemije so nekaj časa v šolskih ali mladostniških letih preživeli v bistveno drugačnih razmerah. To pomanjkanje socializacije v letih formacije je glavna stvar, ki trenutno opisuje ZAlpha. Hkrati je to najlažji in najbolj opazen zaključek, vprašanje pa je, koliko bo to omejeno časovno zaporedje zanje res pomemben dejavnik. Če bo, bo to šlo v smeri razvoja intenzivnejše potrebe po interakciji – z drugimi ljudmi v fizičnem ali digitalnem svetu.

To nas pripelje do naslednjega izraza – figital (uganili ste, fizični + digitalni). Ker so njihove izkušnje že od začetka potopljene tako v digitalno kot v fizično realnost, jih ne dojemajo kot ločene in različne, temveč kot enako pomembne, medsebojno dopolnjujoče se dele ene in iste realnosti – figuralne.

Praktično neobstoječa meja med online in offline izkušnjo se odraža tudi v pričakovanjih blagovnih znamk. Po eni strani spletnega nakupovanja ne bodo dojemali kot novost, ki jim olajša življenje, ampak kot nekaj samoumevnega, saj sveta brez tega ne poznajo. Po drugi strani pa bodo za popoln vtis o izdelku želeli pridobiti tudi senzorični, torej tradicionalno nakupovalno izkušnjo.

ZAlphe opisujejo tudi kot najglasnejšo generacijo doslej. Zakaj? Zaradi bolj razvite ekološke in socialne zavesti kot katera koli generacija pred njimi. Resda lahko to prej pripišemo logičnemu razvoju vrste kot pa posebnostim te vmesne generacije. Zdi se, da je poleg bolj odprtega pristopa do zunanjosti zanje značilen tudi veliko bolj odprt odnos do sebe. Nekje na preseku Z-ljudi in Alfe se nahaja potreba po takojšnjem zadovoljstvu, pa tudi način sprejemanja medijev in to je seveda tisto, kar odlikuje tudi ZAlfo.

Skratka, ZAlphe so otroci milenijcev, ki jih je izoblikoval Covid-19, nekje med obema omenjenima generacijama, a ne nekje med fizičnim in digitalnim, ampak v figitalnem svetu.