Content Marketing

10.07.2012

O content marketingu se dosta govori u poslednje vreme, ali malo je dobrih pokušaja da se utvrdi šta sve podrazumeva. Content marketing institute (CMI) ga je definisao kao tehniku kreiranja i distribucije relevantnog sadržaja koji može da privuče i angažuje definisanu ciljnu grupu sa ciljem privlačenja profitabilnih akcija kupaca.

Content marketing se često spominje kao termin koji objedinjuje marketinške strategije i aktivnosti u vezi sa distribucijom kreiranog sadržaja. Princip kreiranja, upravljanja i promocije kvalitetnog sadržaja odnosi se kako na online aktivnosti, tako i na klasično novinarstvo, marketing i projektno planiranje.

Osnovna karakteristika content marketinga je pružanje informacija koje postojeće i potencijalne kupce čine bolje informisanim. U odnosu na klasične advertajzing kampanje, content marketing na indirektan način utiče na odluke potrošača plasirajući sadržaj koji zagovara karakteristike našeg brenda, a da pri tom ne komunicira direktnu prodaju.

Kanali putem kojih može da se plasira sadržaj su raznovrsni: blogovi, white papers, eBooks, studije slučaja, newsletters, forumi, podcasts, vodcasts, oglašavanje na društvenim mrežama, aktivacije na društvenim mrežama, webinari, widget aplikacije, TV, radio, magazini, konferencije. Odabir kanala zavisi od sadržaja koji promovišemo i ciljne grupe kojoj se obraćamo. Content marketing može da se koristi kao integralni deo komunikacije u svrhu promocije novog proizvoda, kao podrška advertajzing kampanje, za objavu CSR aktivnosti, najave i promocije događaja, informisanja u vezi sa korporativnim poslovanjem.


Matrica content marketinga
objedinjuje različite sadržaje i svrstava ih u četiri kategorije (Entertain, Inspire, Educate, Convince) u odnosu na definisane marketinške ciljeve brenda (awareness ili purchase) i brand komunikaciju (da li promovišemo emotianal ili rational benefite). Ukoliko želite da privučete pažnju kupaca na zabavan način i probudite njihove emocije prema proizvodima i kompaniji, najbolje je da koristite sadržaje kao što su kvizovi, igre, viralni video. Za racionalne kupce i njihovo edukovanje o kompaniji i proizvodima najbolje je koristiti sadržaje kao što su stručni članci, vodiči, izveštaji o kretanju trendova, elektronske knjige, saopštenja za javnost. Studije slučaja, webinari, liste karakterstika proizvoda, interaktivni video, cenovni vodiči, događaji i ocene proizvoda su sadržaji koji na najefikasniji način podstiču  racionalne kupce da se odluče za kupovinu.

Na koji način iskoristiti content marketing, odnosno kako kreirati content od značaja, kada i gde ga plasirati, pitanja su za čijim odgovorom tragaju sve relevantne svetske advertajzing agencije, a ono je i deo naših svakodnevnih napora da uvek istražujemo nove kanale komunikacije i kreiramo što kvalitetniji i atraktivniji sadržaj.