Dunav Osiguranje – Nova komunikacija

30.05.2010

Iza novog spota Dunav osiguranja je ideja je da se osiguranje života promoviše na jedan novi i realniji način i da se podstakne razmišljanje o mogućim negativanim životnim ishodima, jer je život nepredvidiv. Cilj kampanje je podizanje svesti građana o značaju i potrebi životnog osiguranja, koje je višestruko isplativa investicija, bilo da se nešto nepredviđeno loše dogodi ili da jednostvano želite da štedite i na taj način sebi i svojim bližnjima obezbedite izvesnu budućnost.

Info kampanje:

Agencija: Profile

Kreativni direktor: Jelena Đorđević

Copy: Jelena Đorđević

Reditelj: Miša Terzić

Produkcija: Media Plus