Kampanja protiv siromaštva

14.07.2009

U vreme G8 samita u Italiji, United Nations Millennium Campaign i GCAP su pokrenuli kampanju koja za cilj ima borbu protiv siromaštva. Osnovna ideja je bila da se pokrenu građani kako bi “prisilili” lidere da urade ono što su obećali na samitu, a odnosi se na siromaštvom pogođene delove sveta. Kampanja je između ostalog imala i štand na Piazza del Popolo u Rimu gde su aktivisti držali osam velikih krugova sa licima lidera i porukom čitave akcije.

berlus 8 obama 8

INFO Kampanje:
Agency: Grey, Milano
Creative Director: Francesco Emiliani
Art Director: Letizia Bozzolini
Copywriter: Francesca Andriani
Illustrator: Paolo Rui