Kampanje za male štediše

04.11.2009

Oglas Proki 132x171 duzi txt 21-10-2009-02

Nedelju štednje sve banke poslednjih godina iskoriste kako bi promovisale i dečiju štednju. Tako ProCredit banka i njihov junak Proki ove godine poručuju da osim novca treba štedeti i energiju i planetu. Na dan dečije štednje Proki se u ekspoziturama banke igrao sa decom i nagrađivao najmaštovitije igračke napravljene odmaterijala koji se recikliraju.Bambino National Geographic