Nova advertising zanimanja

18.05.2009

 

Nova ad zanimanja

Sve se u svetu menja poslednjih meseci, pa i strukture agencija. Kako pokazuju nova istraživanja uskoro će se pojaviti i nova advertising zanimanja. Kreativci više ne mogu biti samo kreativni, a planeri moraju u sebi naći i kreativnost.

Ovakva očekivanja neće biti lako ispuniti, a to čak potvrđuju i naučna istraživanja. Naime dobitnik Nobelove nagrade Roger Sperry tvrdi da planeri koriste levu stranu mozga (što su logika i analitika), dok se kreatvci oslanjaju na desnu (emocije i intuicija). Oni koji uspeju da pokrenu obe su zapravo kreativni planeri.

Zavisno od toga čime su se do sada bavili na njihovim vizit kartama će se nalaziti:
Creative Strategist – Osoba koja ima znanje i iskustvo rada sa klijentima. Strateško razmišljanje je veoma važno za ovu funkciju, ali i kreativno interpretiranje podataka koje klijent šalje i stvaranje platforme za kreativni tim. Ovo će biti izuzetno važna „uloga“ za brendove za koje je planiranje izuzetno važno: kozmetika, finansije, automobili…
Strategic Creative – Kreativac koji ume da razmišlja strateški. Kreira rešenja koja su profitabilna za klijenta. Zadatke uzima direktno od klijenta, piše brif i stvara koncepte, ispituje ih i prezentuje klijentu. Ovaj tip je značajan za brendove mobilne telefonije, elektronike, odeće…