Nova pravila oglašavanja za banke

14.05.2019

Četrdesetogodišnjak, srednjeg obrazovanja, bez posebnog znanja i iskustva u oblasti korišćenja finansijskih usluga – ovako bi u kratkim crtama izgledao profil osobe koja se odlučuje za usluge finansijske institucije (banke) kako bi kroz kredit ili prekoračenja preko računa izmirila obaveze, platila letovanje ili renovirala stan.

Kada komunicira sa njim kroz oglasne poruke, finansijska institucija je dužna da se oglašava na jasan i razumljiv način, a samo oglašavanje ne sme da sadrži netačne informacije.
Ovo je osnova novog nacrta član 6. stav 2. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih institucija i član 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije, koji je stupio na snagu 01. aprila ove godine. Osnova regulisanja su mediji na kojima se banke oglašavaju – štampani, elektronski, otvorene površine, ali i internet i direktno oglašavanje.

Finansijske institucije su dužne da pri oglašavanju ispoštuju sledeća načela:

1. Nesumnjivost identifikacije davaoca finansijskih usluga navođenjem poslovnog imena ili logoa.

2. Istinitost informacija koje sadrži oglasna poruka tako da podaci koji se sadrže u njoj ne smeju da budu prikazani na način koji obmanjuje, odnosno da oglasna poruka ne sme biti dvosmislena, a zabranjeno je i preterivanje i izostavljanje informacija kod predstavljanja proizvoda banke.
U osnovi ovog načela je isticanje da se prava koja su zakonom garantovana korisniku nikako ne mogu komunicirati u oglasnim porukama kao posebne pogodnosti koje banka nudi. Primer koji bi najbolje ilustrovao ovo je doskorašnja komunikacija banaka da je kod uzimanja kredita trošak obrade kredita komuniciran kao “0 dinara”.

3. Načelo transparentnosti – u oglasnoj poruci ne smeju biti izostavljene ili prikrivene one informacije koje su neophodne da bi korisnik mogao da proceni svojstva finansijske usluge (uslovi da bi se zaključio ugovor, zabrane i ograničenja za uzimanje kredita, rok važenja usluge i slično.)

4. Načelo izbalansiranosti informacija koje sadrži oglasna poruka podrazumeva da informacije u oglasnoj poruci moraju da budu uočljive približno kao i svojstva finansijske usluge.

5. Načelo primerenosti sadržaja i poštovanja profesionalne etike koje podrazumeva da oglasna poruka ne sme biti uvredljiva, diskriminatorna i mora da bude u skladu sa dobrom poslovnom etikom.
Pored poštovanja navedenih načela, nacrtom je definisano i trajanje oglasne poruke – dovoljno da prosečan korisnik može da je vidi, pročita, odnosno čuje. Tu se oslanjamo i na novu regulativu koja se odnosi na veličinu fonta kojim se oglasna poruka mora pisati za svaki od kanala na kojima se oglašava.

Najzanimljivija je svakako odredba po kojoj će se toliko često pominjanje poruke – “beskamatni”, “0% kamate”, “najpovoljnija na tržištu”, “na poklon”, “vraćamo novac” biti dozvoljene samo ukoliko je ovo istina, odnosno ako se iza toga ne krije dodatna obaveza koju snosi klijent. U svim slučajevima kada se klijent dodatno obavezuje, ovo mu se mora jasno iskomunicirati.

Sve navedeno ostavljeno je na usklađivanje do 01. juna ove godine.

Na koji način i koliko će se banke pridržavati svega navedenog, kao i koliko će se sadržaj oglasnih poruka promeniti ostaje da vidimo u narednim mesecima.

Kompletan nacrt Zakona možete pronaći na linku.