Nova Findomestic letnja keš kampanja

05.10.2015

Izazov

Keš kredit je sezonski proizvod Findomestic banke koji je trebalo učiniti popularnim, zanimljivim velikom broju ljudi uz skretanje pažnje na niske kamate. Naš zadatak je bio da usmerimo komunikaciju na podršku svim letnjim željama, planovima i idejama koje potencijalni korisnici kredita mogu da imaju.

Rešenje

Rešenje smo i ovog puta pronašli u miksu tradicionalnih i digitalnih medija. Krenuli smo od zvučnog headlinea koji komunicira najvažniju stvar ponude – nižu kamatu na podignuti novac. Usredsredili smo se na vizuelno aktraktivno rešenje koje smo pronašli u kolažu letnjih fotografija i prilagodili TV reklamu sa maskotom Findomestic banke. Kao kanale podrške kampanje imali smo i Facebook i Google oglašavanje, banere, content za društvene mreže, kao i bilbord i POS rešenja.

Rezultati

Uspeli smo da poruka u relevantnom obliku stigne do targetirane publike, a svi postavljeni ciljevi, komunikacioni i prodajni, u potpunosti su ostvareni.