Novi Aol. identitet

18.12.2009

Novi Aol identitet

Američki internet provajder AOL je 10. decembra dobio novi vizuelni identitet za koji je zaslužan studio Wolff Olins. Mnogi ovaj potez povezuju i sa razdvajanjem od kompanije Time Warner i pokušajem da se AOL osamostali i postane nezavisna, marketingom vođena medijska kuća, ali i velikim padom broja korisnika.

Ono što je karakteristično za novi AOL logo je promena poslednja dva inicijalna slova iz velikih u mala, kao i dodata tačka na kraju. Novi logo ne ide sam, već je modularan i kombinuje se sa velikim brojem pozadina koje se kreću od zlatne ribice do ženske cipele, obrazlažući to time da one predstavljaju sve stvari koje čine internet.