PIONIRI PREDSTAVLJAJU

STANJE DRUŠTVENIH MEDIJA

U SRBIJI 2017

ISTRAŽI DALJE

O ISTRAŽIVANJU

Tokom aprila ove godine, Pioniri su, u saradnji sa agencijom Smart Plus Research, sproveli zanimljivo istraživanje navika u korišćenju društvenih mreža. Na reprezentativnom uzorku online populacije od 1000 građana Srbije, starosti između 18 i 64 godine, ispitivali smo obrasce korišćenja društvenih mreža, kao i stavove prema oglašavanju na društvenim mrežama. U nastavku pogledajte najzanimljivije nalaze ovog istraživanja.

U SARADNJI SA

Viber ili winner?

Koje programe i aplikacije koristite za razmenu poruka i dopisivanje?

SMS 89.5%
Viber 74.3%
Fb Messenger 70.2%
Skype 41.4%
WhatsApp 27.8%
Google Hangouts 7.5%
Ne dopisujem se .8%

Mobile first!

Preko kog uređaja najviše pristupate internetu?

Mobilni
telefon

Desktop
računar

Laptop ili
notebook

Tablet

Ponekad verujem!

Da li verujete reklamama na internetu?

Da, verujem 4.1%
Da, ali samo poznatih brendova 8.4%
Ponekad, ako su relevantne 56.7%
Ne verujem reklamama 30.8%

Svi su na mreži

Da li imate nalog na nekoj od društvenih mreža?

Da
89.5%

Ne
10.5%

Facebook, pa Instagram

Koje društvene mreže koristite?

Facebook 94.1%
Instagram 36.7%
Twitter 31.3%
Linkedin 28.3%
Snapchat 4.1%
Google + 1.3%
Pinterest .6%
Tumblr .1%
Youtube .1%
Edmodo .1%
Myspace .1%

Social NON-STOP

Da li proveravate naloge na društvenim mrežama čim ustanete ?

Ponekad

9.3%

Retko ili
nikada

15.4%

Uvek ili
često

75.3%

Podeljeni oko influensera

Da li verujete preporukama ljudi koje pratite na društvenim mrežama, a ne poznajete ih lično?

Verujem

2.2%

Uglavnom
verujem

40.2%

Uglavnom
ne verujem

48.5%

Uopšte
ne verujem

9.0%

Ništa ispod pola sata

Koliko u proseku dnevno koristite Facebook?

do 30 min

27.8%

od
30-60 min

23.8%

1h - 2h

22.9%

2h - 4h

13.7%

Više od 4h

11.1%

Ne koristim
Facebook

.7%

Facebook prime time

U kom periodu dana ste najviše na Facebooku?

13.0%

11.0%

23.9%

49.4%

2.7%

Lako je prepoznati oglas na mreži

Da li jasno prepoznajete reklame na Facebooku?

Mislim da
razlikujem od
ostalog sadržaja
76.5%

Nisam siguran
20.9%

Ne
2.6%

Sumnjičavi prema Facebook oglasima

Koliko verujete reklamnim porukama na Facebooku?

Da verujem u
potpunosti

3.4%

Umereno verujem,
verovatno bih kupio-la
proizvod

30.6%

Ponekad kliknem na reklamu iz
radoznalosti, ali ne verujem da bih
se usudio-la da kupim proizvod

42.1%

Uopšte
ne verujem

23.9%

I za i protiv društvenih mreža

Da li biste pre kupili proizvod koji se:

Reklamira na
Facebooku-u

46.3%

Ne reklamira na
Facebook-u

53.7%

  Saglasan/na sam da koristite moju email adresu za slanje informacija sličnog sadržaja.