Šta je skuplje: Facebook post ili bilbord?

11.05.2017

Nema razlike između Facebook posta i bilborda. Zapravo ima i ih, ali kreativni proces dolaska i do jedno i drugog rešenja prilično sličan. I zahteva sličan kreativni trud i utrošeno vreme. Cilj ovog teksta nije puko poređenje formata, niti veličanje ili obezvređivanje bilo kog od njih. Suština je večita tema digitalnog marketinga kod nas. Kako dokazati i pokazati klijentima i ostalim kolegama da iza digitalne komunikacije stoji ozbiljan rad.

Pa da pokušam da rastavim razlike i sličnosti tokom procesa kreativnog rada na jednom Facebook postu i bilbordu. Videćete koliko sličnosti ima u radu na ova dva potpuno različita formata. A koliko razlika koje idu u prilog tezi da digitalni formati zahtevaju i dodatne korake koji ne postoje kod tradicionalnih medija.

Facebook VS bilbord

I dok ova tabelarna analiza do detalja otkriva proces izrade oba formata i sve neophodne elemente, ona pobija i veliki mit – da je napraviti jedan kvalitetan Facebook post očas posla i da samim tim ne treba puno ni da košta. Shodno tome što je malog formata, verovatno.

Ali ono što je ključno iz ovoga jeste da je utrošeno vreme, tim i alati korišćeni za osmišljavanje jednog Facebook posta i njegovu realizaciju su gotovo identični i da podrazumeva gotovo istovetni kreativni proces dolaska do rešenja kao kod bilborda, a da bilbord često košta i preko 10 puta više.

Ako vaš klijent za početak ovo ne shvata i ne razume, kako mu onda objasniti zašto ne može da po ceni jednog posta dobije i rešenje za bilbord? Zato što ga je platio 10 puta manje od uloženog rada u izradu bilbord formata.

Ideja ovog teksta nije da potcenjuje tradiocionalne formate oglašavanja poput bilborda koji i dalje ima svoje bitno mesto u marketing miksu. Niti da potceni iskrenu nameru većine klijenata da u agenciji vidi iskrenog partnera koga želi da plati proporcionalno uloženom vremenu, trudu, posvećenosti, i prema znanju, relevantnosti i na kraju rezultatima koje ostvaruje. Ideja jeste da pričamo o tome. Da digitalnim agencijama kao bitnim nosiocima digitalnog marketinga danas omogućimo da se razmahnu i finansijski uzmu svoj udeo koji i zaslužuju prema rasprostranjenosti, efikasnosti i bitnosti danas u svakoj komunikacionoj strategiji. Da boljim razumevanjem digitalnog kreativnog procesa podignemo i kvalitet digitalne marketing komunikacije na viši nivo.

Šta vi mislite o tome?