Digital Day 2022

Učestvovali smo na Unicef panelu

04.07.2022

Naš Managing Director, Ivan Živković, bio je gost panelista na Digital Day 2022 konferenciji i to na panelu pod nazivom „Under stereotyping Ads for Children powered“, a na poziv Unicef-a Srbija.

Pored predavača i pisca, Lazara Džamića i vanredne profesorke FMK-a Nataše Krstić, koja je ujedno i vodila ovaj panel, Ivan je imao priliku da iznese svoje stavove o uticaju koji reklame imaju na decu i mlade, kao i to šta mogu da urade brendovi i agencije kako bi odgovorno komunicirali sa mlađom publikom.

Nakon predstavljana istraživanja Unicef-a o tome koliko su deca i mladi zadovoljni sobom, Ivan je ispred naše agencije izneo deo Social Serbia 2022 istraživanja koji jasno pokazuje na kojim mrežama se nalazi ova ciljna grupa i kako oglasi i reklamne poruke utiču na nju.

Iako advertajzing industrija kroz istoriju počiva na stereotipima, panelisti su se složili da promene kreću od nas. Kao pozitivan primer iz prakse, koji upravo radi na destereotipisanju uloga muškaraca i žena u kući, Ivan je naveo brend Bosch i njihovu „Like a Bosch“ platformu.