Predstavljamo peto izdanje Social Serbia 2021

Novo istraživanje stanja društvenih medija u Srbiji

26.05.2021

Upravo smo objavili peto po redu istraživanje Social Serbia 2021 sprovedeno tokom marta ove godine u saradnji sa istraživačkom agencijom Smart Plus Research. Promene u načinu života tokom prethodnih godinu dana odrazile su se i na konzumaciju interneta i društvenih mreža. U skladu sa tim, prvo post-pandemijsko istraživanje, prošireno je novim temama, a obuhvatilo je i nešto mlađe ispitanike u odnosu na prethodna izdanja.

U istraživanju je korišćen reprezentativni uzorak od 1000 ispitanika, sačinjen od pripadnika online populacije Srbije starosti od 12 do 64 godine, grupisanih na osnovu pola i uzrasta.

Zasebnom analizom i poređenjem šest starosnih grupa dobili smo uvid u značajne međugeneracijske razlike u odabiru platformi i aplikacija, poverenju u reklame i influensere, kao i u načinima informisanja.

Zvezda ovogodišnjeg istraživanja svakako je TikTok, društvena mreža čiji se broj korisnika među opštom populacijom Srbije za godinu dana povećao čak 3 puta. Istraživanje donosi i odgovor na pitanje o kome se prethodnih meseci dosta diskutovalo – da li ga zaista koriste samo „klinci“ ili je ipak primamljiv i ostalima. Zanimljivo je da je Facebook, prvi put posle nekoliko godina, zabeležio rast broja korisnika i time prekinuo svoj višegodišnji trend pada.

Zanimalo nas je jesu li se nedavni bezbednosni problemi WhatsAppa negativno odrazili na njegovu upotrebu kod domaćih korisnika, a rezultati pokazuju da jesu. S druge strane, broj korisnika Telegrama, aplikacije za dopisivanje koja je predstavljana kao najbolja alternativa WhatsAppu, je dupliran.

U proteklih godinu dana, tema informisanja građana Srbije o aktuelnim društveno-političkim temama postala je naročito značajna, a podaci pokazuju da se najčešće informišemo putem internet portala, društvenih mreža, ali i televizije koju preferira nešto stariji deo populacije.

Iako je odavno ustaljeni format na globalu, podcast kod nas upravo doživljava ekspanziju, te smo novim istraživanjem ispitali ko ga i u kojoj meri sluša. Interesantan je podatak da se, barem za sada, više prate domaći nego strani podcast sadržaji.

I dok je poverenje koje korisnici mreža imaju u influensere stabilno, poverenje u online reklame brendova iz godine u godinu je sve veće, te je pozitivno iznenadio rezultat da 65% korisnika neće odmah preskočiti video-oglas koji ga prekida u gledanju sadržaja, ukoliko je isti zanimljiv.

Na linku vas očekuju i drugi nalazi istraživanja, kao i način da dođete do detaljnijeg izveštaja i dublje demografske analize.