Predstavljeno četvrto izdanje Social Serbia 2020

Novo istraživanje stanja društvenih medija u Srbiji

05.05.2020

Agencija Pioniri upravo je objavila četvrto po redu istraživanje Social Serbia 2020 sprovedeno tokom marta ove godine, završeno u saradnji sa istraživačkom agencijom Smart Plus Research koji dan pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji. Dobijeni podaci tako sa sigurnošću predstavljaju validne pokazatelje uobičajenih navika korisnika društvenih mreža u Srbiji, neopterećene privremenim povećanjem u konzumaciji interneta tokom Covid-19 epidemije.

Kao i prethodnih godina, korišćen je reprezentativni uzorak od 1000 ispitanika, sačinjenog od pripadnika online populacije Srbije starosti od 13 do 64 godine, grupisanih na osnovu pola i uzrasta.

Zasebnom analizom i poređenjem šest starosnih grupa dobili smo uvid u značajne međugeneracijske razlike u odabiru mreža i stavovima prema oglasima.

U dinamičnom svetu društvenih medija promene su stalne, te podaci brzo zastarevaju. Za svakodnevni rad sa brendovima potreban nam je uvid u aktuelno stanje, zbog čega svakog marta sprovodimo opsežno istraživanje sa ciljem da upoznamo i razumemo online ponašanje korisnika. Sa druge strane, značajne su nam i promene i tendencije koje možemo da učimo, sada sa vrlo pristojne višegodišnje distance.

U skladu sa predviđanjima, trend zapaženog rasta nastavile su platforme Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat i Youtube, a izdvojila se i jedna manje očekivana platforma – Reddit.

Pre nekoliko godina nezamisliv podatak, a danas vrlo realan – Facebook Messenger ima više korisnika među ispitanicima starijim od 55 godina, nego među tinejdžerima. Znamo i gde je ova grupa emigrirala, budući da najveći rast u okviru aplikacija za dopisivanje ima Snapchat (sa 1% na 14%). I što se tiče još uvek najpopularnije društvene mreže Facebook, ona je nastavila blagi pad broja korisnika koji beležimo sad već iz godine u godinu.

Odnos prema influenserima godinama je na istom nivou, te će se u njihove preporuke, sa manje ili više sigurnosti, pouzdati trećina ispitanika. Kada je u pitanju online oglašavanje brendova, pozitivno je iznenadio odgovor 75% korisnika koji imaju poverenje u reklame plasirane na internetu, kao i to da najveći broj njih ima običaj da klikne na oglase.

Zahvaljujući podršci kompanije Huawei Mobile, ove godine Social Serbia 2020 pruža dublji uvid u preferencije stanovništva u vezi sa upotrebom uređaja, programa i platformi za zabavu. Odgovori na ovaj set pitanja upućuju na to da, osim Youtubea, nijedan od trenutno dostupnih servisa za slušanje muzike nije ni približno popularan kao radio ili kao skidanje pesama na telefon. Navike nisu ostale iste kada se radi o jutarnjoj rutini, te ispitanici priznaju da im za početak dana ni kafa, ni doručak, a često ni odlazak u toalet, nisu značajni koliko i mobilni telefon.

Na linku vas očekuju i drugi nalazi istraživanja, kao i način da dođete do detaljnijeg izveštaja i dublje demografske analize.